Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Ogólne informacje dotyczące ochrony danych

1.1 Wprowadzenie

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami oraz usługami i chcielibyśmy, aby podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.whoohoo.pl czuli się Państwo bezpiecznie w kontekście ochrony swoich danych osobowych. Dlatego temat ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Oczywiste jest dla nas przestrzeganie postanowień regulacji o ochronie danych osobowych m.in. takich jak RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, kiedy i jakie dane osobowe pobieramy i do jakich celów je wykorzystujemy. Podjęliśmy określone działania techniczne i organizacyjne, które zapewniają, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są respektowane zarówno przez nas, jak i usługodawców zewnętrznych.

1.1.1 Dane osobowe

Dane osobowe stanowią informacje pozwalające na określenie tożsamości użytkownika. Należą do nich np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Podczas korzystania z naszej strony internetowej nie muszą Państwo podawać swoich danych osobowych. W określonych przypadkach wymagamy podania Państwa nazwiska i adresu oraz innych danych po to, aby zrealizować określone usługi. Dotyczy to także np. wysyłki materiałów informacyjnych czy udzielania odpowiedzi na indywidualne zapytania. Stosownie informujemy, jeśli podanie danych jest konieczne. Ponadto, zapisujemy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które udostępniają Państwo dobrowolnie i bezpośrednio. Jeśli korzystają Państwo z usług serwisowych, pobierane są z reguły tylko takie dane, które są konieczne do realizacji usług. Jeśli prosimy Państwa o inne dane, są to informacje dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją określonych usług na naszej stronie oraz w celu ochrony własnych i uprawnionych interesów Administratora Danych Osobowych. Państwa dane nie są sprzedawane ani udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim. Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, dane osobowe dotyczące kandydatów zbierane są przez Administratora Danych Osobowych do własnego zbioru danych kandydatów do pracy. Kandydat może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych, w których zawiera się udostępnianie danych do przyszłych pracodawców w celu zatrudnienia lub realizowania dalszych etapów procedury rekrutacyjnej, co pozostaje w zgodzie z celem zebrania danych oraz co znajduje potwierdzenie w obowiązkach informacyjnych przedstawianych kandydatom.

1.1.2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maandag® Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624281 i posługująca się numerem NIP: 5252663292, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych dostępne będą pod adresem www.maandag.pl w zakładce Kontakt.

1.1.3 Inspektor Ochrony Danych

Maandag® Poland Sp. z o.o. posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail iod@maandag.pl.

1.1.4 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 1. W celu realizacji procesu rekrutacyjnego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historię zatrudnienia, a w określonych sytuacjach także adres zamieszkania i wizerunek.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 1. W celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem portali społecznościowych w celach rekrutacyjnych przetwarzamy takie dane osobowe jak:
  • Dane osobowe w zakresie podanym w Państwa profilu w serwisie społecznościowym, jeżeli Państwa profil ma charakter publiczny.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f), RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie z Państwem kontaktu.

 1. W celu prowadzenia korespondencji dotyczącej umów, realizacji zleceń, prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz innych kwestii, których będzie dotyczyła korespondencja przetwarzamy takie dane osobowe jak:
  • Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f), RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przesyłanie Państwu niezbędnych informacji drogą elektroniczną.

1.1.5 Odbiorcy Danych Osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazywania danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Dane osobowe mogą być ujawniane również naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności dostawcom usług informatycznych oraz hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, konsultacyjne, audytowe oraz podmiotom świadczącym obsługę prawną. Dane mogą być też przekazane naszym klientom, partnerom, podwykonawcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy.

1.1.6 Prawa Osób, których dane dotyczą

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących swojej osoby, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Ponadto w każdej chwili i bez podawania przyczyn mogą Państwo odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.1.7 Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przechowujemy:

 1. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach i przedstawianie ofert pracy, do momentu wycofania zgody;
 2. W sytuacji aplikowania na konkretną rekrutację, bez wyrażenia zgody na udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku niepodjęcia pracy lub zakończenia procesu rekrutacji;
 3. W przypadku podjęcia pracy (jeżeli Maandag® pełni rolę Państwa pracodawcy tymczasowego), dane będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz przez 10 kolejnych lat po ustaniu stosunku pracy;
 4. W przypadku prowadzenia rekrutacji dla podmiotów trzecich lub w związku z prowadzoną korespondencją, dane będą przetwarzane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń, ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

1.1.8 Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

1.1.9 Zmiana naszych postanowień dotyczących ochrony danych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną danych, jeżeli wymaga tego rozwój techniczny. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy także informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszego dokumentu o ochronie danych osobowych. Aktualną wersję rozpoznają Państwo po dacie podanej na końcu dokumentu.

1.2 Strona internetowa

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej przetwarzany dodatkowo dane statystyczne i marketingowe dotyczące naszych użytkowników. Dane statystyczne pozwalają wyłącznie na uzyskanie informacji na temat używanej przeglądarki, rodzaju strony i żądanego pliku, a także poprzedniej strony internetowej, z jakiej użytkownik do nas trafił. W ten sposób nie można jednak uzyskać powiązania z poszczególnymi użytkownikami, zwłaszcza informacji na temat adresów IP. Nie jest możliwe sporządzenie na podstawie tych danych profili użytkowych, nie leży to także w naszym interesie.

1.2.1 Informacje na temat plików cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Cookie to mały plik tekstowy, który przeglądarka internetowa otrzymuje automatycznie z naszego serwera i zapisuje na Państwa komputerze. Państwa prywatność jest jednak chroniona. W żadnym wypadku nie są zapisywane dane osobowe, które umożliwiałyby Państwa identyfikację. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Państwa podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie internetowej. Nie muszą więc Państwo ponownie wprowadzać tych samych informacji. Pozwala to na jeszcze lepszą i szybszą realizację usług serwisowych. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie:

 • Sesyjne pliki cookie: są to pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia naszej strony internetowej. Innymi słowy: po opuszczeniu naszej strony internetowej pliki cookie są ponownie usuwane i przestają działać.
 • Stałe pliki cookie: ten rodzaj plików po zakończeniu korzystania i po wylogowaniu z naszej strony nie jest usuwany.

Zapewniamy, że w związku z tym nie pobieramy i nie zapisujemy danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail. Ponadto nie mamy technicznych możliwości śledzenia za pomocą plików cookie twardego dysku w Państwa komputerze ani też w żaden inny sposób naruszania Państwa prywatności. Mogą Państwo także korzystać z naszej strony bez zaakceptowania dodatkowych plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby nasza strona rozpoznawała Państwa sprzęt, mogą Państwo odmówić zgody na zapisywanie plików cookie na twardym dysku swojego komputera, przez ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej, a także w ustawieniach przeglądarki wybierając opcję „Nie akceptuję plików cookie”. Co do szczegółów, odsyłamy do funkcji wykorzystywanych przez daną przeglądarkę.

1.2.2 Linki i odnośniki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („hiperlinki”), które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności usługodawcy związanego z niniejszą stroną internetową, jego odpowiedzialność może ograniczać się wyłącznie do takiego przypadku, w którym będzie posiadał on wiedzę o treściach, i będzie miał możliwość zapobieżenia korzystaniu w razie stwierdzenia treści sprzecznych z prawem. Niniejszym wyraźnie oświadczamy, że w chwili umieszczania linku na podlinkowanych stronach nie były publikowane żadne treści sprzeczne z prawem. Usługodawca będący właścicielem tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nierozpoznane treści sprzeczne z prawem i/lub błędne w odniesieniu do wszystkich podlinkowanych/powiązanych stron usługodawców zewnętrznych. Nie ma także żadnego wpływu na aktualną i przyszłą organizację, treści czy autorstwo podlinkowanych/powiązanych stron internetowych. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści opublikowanych na wszystkich podlinkowanych/powiązanych stronach internetowych, które zostały zmienione już po umieszczeniu linku. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej. Nasze oświadczenie o ochronie danych nie obowiązuje na innych stronach internetowych.

1.3 Przepisy bezpieczeństwa

Podjęliśmy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne mające na celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz wszystkie osoby uczestniczące w procesie przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do respektowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz poufnego traktowania danych osobowych. Podejmowane przez nas działania ochronne będą na bieżąco aktualizowane w zależności od rozwoju technologicznego.

2. Statystyczna analiza osób odwiedzających stronę

2.1 Google Analytics

Strona ta korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy reklam Google Inc. (Google). Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie – pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i na nim zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie Państwa adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przenoszony jest pełny adres IP i dopiero tam odpowiednio skracany. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizowania korzystania ze strony internetowej www.maandag.pl, sporządzania raportów na temat aktywności na wskazanej stronie oraz świadczenia wobec właściciela tej strony dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony ww.maandag.pl oraz Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na zapisywanie dodatkowych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki lub w ustawieniach plików cookie na naszej stronie; informujemy jednak, że brak takiej zgody może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie. Ponadto mogą Państwo odmówić zgody na pobieranie danych generowanych i pozyskiwanych przez pliki cookie podczas korzystania ze strony (w tym Państwa adresu IP) oraz na przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i instalując wtyczkę przeglądarki. Odnośnie dyskusji dotyczących stosowania narzędzi analitycznych przy użyciu pełnych adresów IP chcielibyśmy poinformować, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP przetwarzane są tylko w skróconej formie, aby wykluczyć ryzyko bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych.

2.2 Funkcja Facebook Custom Audience tracker

Ta strona korzysta z funkcji Facebook Custom Audience tracker, narzędzia do analizy reklam. Facebook Custom Audience tracker korzysta z takich narzędzi, jak Pixel, SDKs i APIs (narzędzia Facebook) oraz plików cookie w celu przesyłania danych do Facebook, również za pośrednictwem działań podejmowanych przez użytkowników tej strony (dane dot. zdarzeń). Facebook wykorzystuje otrzymane dane dot. zdarzeń w celu dostarczenia informacji na temat efektywności ogłoszeń reklamowych lub korzystania ze stron internetowych/aplikacji lub przygotowania Custom Audience – narzędzia do kontroli reklam. Dzięki danym o zdarzeniach możemy lepiej dostosować ogłoszenia reklamowe do potrzeb określonych grup docelowych i zoptymalizować nasze systemy. W związku z kierowaniem treści do określonych grup docelowych oraz optymalizacją Facebook podejmuje następujące działania: (i) Facebook korzysta z danych o zdarzeniach zebranych przez stronę lub aplikacje mobilne w celu optymalizacji ogłoszeń reklamowych dopiero po połączeniu takich danych z innymi danymi, które zostały zebrane przez innych reklamodawców lub osoby trzecie, lub w inny sposób na stronie Facebook oraz (ii) Facebook nie wyraża zgody, aby inni reklamodawcy lub osoby trzecie kierowały swoje reklamy do docelowych grup wyłącznie w oparciu o dane o zdarzeniach, które zostały zebrane na naszej stronie lub przez aplikacje mobilne. Facebook nie przekazuje danych o zdarzeniach innym reklamodawcom czy osobom trzecim, chyba że uzyska zgodę użytkownika lub też jest do tego zobowiązany przepisami prawa. Facebook zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych o zdarzeniach m.in. poprzez podjęcie technicznych i fizycznych działań zabezpieczających mających na celu (a) zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych na czas przechowywania ich w systemach Facebook oraz (b) ochrony danych przed przypadkowym lub nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianami lub ujawnieniem w obrębie systemów Facebook. Użytkownicy, którzy nie chcą uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą w łatwy sposób dezaktywować plik cookie funkcji Facebook Custom Audience tracker, dokonując odpowiednich zmian ustawień w przeglądarce internetowej lub poprzez ustawienia plików cookie na naszej stronie.

2.3 AppNexus

Strona korzysta z technologii AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY – 10010, USA. Informacje na temat aktywności związanych z przeglądaniem stron internetowych są zapisywane w celach marketingowych w całkowicie zanonimizowanej postaci i stosuje się do tego tym pliki cookie. Dane osobowe nie są pobierane czy przetwarzane.